Hệ thống ray 3 mạch - 3 Circuits Track System - Thanh ray Tracklight - Pro-0410

Liên hệ

Mô tả

Hệ thống ray 3 mạch - 3 Circuits Track System - Thanh ray Tracklight - Pro-0410

 

Mã sản phẩmĐộ dài rayChất liệu vỏMàu sắcĐóng gói 
Pro-0410-W / Pro-0410-S / Pro-0410-B1M độ dài thực tế (100cm)Nhôm nguyên khốiTrắng  Bạc   Đen1/12
Pro-0415-W / Pro-0415-S / Pro-0415-B1.5M độ dài thực tế(150cm)Nhôm nguyên khốiTrắng  Bạc   Đen1/12
Pro-0420-W / Pro-0420-S / Pro-0420-B2M độ dài thực tế (200cm)Nhôm nguyên khốiTrắng  Bạc   Đen1/12
Pro-0430-W / Pro-0430-S / Pro-0430-B3M độ dài thực tế (300cm)Nhôm nguyên khốiTrắng  Bạc   Đen1/8
Pro-04400-W / Pro-04400-S / Pro-04400-B4M độ dài thực tế (400cm)Nhôm nguyên khốiTrắng  Bạc   Đen1/6

 

 

 

 Hệ thống ray 3 mạch - 3 Circuits Track System - Thanh ray Tracklight - Pro-0410
 Hệ thống ray 3 mạch - 3 Circuits Track System - Thanh ray Tracklight - Pro-0410