Nhà máy Olympia Lighting tại Nigata - Nhật Bản

Nhà máy Olympia Lighting tại Nigata - Nhật Bản

Địa chỉ 

1507-5 Yoshidashimonakano, Tsubame, Niigata 959-0215, Nhật Bản

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1507-5

Điện thoại 

0256-92-5191 

Fax

0256-91-1294