Nhà máy Olympia Lighting tại Bình Dương - Việt Nam

Nhà máy Olympia Lighting tại Bình Dương - Việt Nam

Nhà máy Bình Dương thuộc tập đoàn Olympia Lighting Việt Nam chuyên phụ trách sản xuất sản phẩm đèn  chất lượng Nhật Bản.

 

Địa chỉ 

 

Lot 18-1, đường 3B, KCN Quốc Tế Protrade, An Tây, Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại 

+ 84-274-3-800-406

Fax

+ 84-274-3-800-408

Thành lập

Tháng 12 năm 2012

Vốn điều lệ

1,35 triệu đô la Mỹ

Diện tích nhà máy

10,000m2

Bài sau →