Tất cả bài viết

BẢNG THUẬT NGỮ CHIẾU SÁNG

BẢNG THUẬT NGỮ CHIẾU SÁNG   JIS      Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản. Viết tắt của Japanese Industrial Standard.Độ rọi tiêu chuẩn JIS loại AA Độ...